Skog

Vi utför trädfällning med precision utan att ta onödiga risker. Varje fällning har sin unika lösning. 
Vi hjälper dig även med bortforsling av både virke och ris.
Vi besiktar och riskbedömer träd i din trädgård eller i din skog.

Vi är PEFC-certifierade och innehar kurser i natur, kulturmiljövård och nyckelbiotopskännedom. 

Vi fäller alla slags träd, både möjliga och omöjliga.

Lantbruk

Som maskinförare inom lantbruk arbetar man framför allt inom växtodlingen. Vi arbetar oftast på våra egna åkrar men erbjuder också våra tjänster till fler jordbrukare eller privatpersoner med exempelvis jordbearbetning som plöjning, harvning, sådd och skörd.

Gården har ett 60-tal nötdjur. Vi värnar om att våra djur mår bra. Djuren går på lösdrift och under sommaren betar korna ute på skogen vid en gammal fäbovall.
Vi säljer livdjur och fina köttlådor. 

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp eller har frågor kring de tjänster vi erbjuder!
Beställ våra tjänster genom att göra en anmälan direkt via formuläret eller ring Mikael på
tel nr 070-518 53 50

Snöröjning

Hjälp med snöröjning!
Vi tar hand om snöröjning till vägföreningar, företag och privatpersoner.